Alles over een uitvaart in Amstelveen

Uitvaartondernemers in Amstelveen

De dagen tussen het overlijden van een dierbare en de uitvaart zijn doorgaans heel emotioneel en intiem. Er moeten heel veel dingen geregeld worden en besproken. Vaak gaat het om hele persoonlijke, intieme zaken die mensen doorgaans alleen met de eigen familie delen. In het geval van een uitvaart zal ook de uitvaartondernemer aanwezig zijn om de familie te helpen. Het mag duidelijk zijn dat het voor families natuurlijk heel belangrijk is dat ze in die moeilijke tijd geholpen worden door een uitvaartverzorger waar ze zich goed bij voelen.

In Amstelveen zijn tientallen uitvaartondernemers actief. Elke uitvaartondernemer heeft zijn of haar eigen werkwijze en persoonlijkheid. Voor families kan het dan ook best lastig zijn om tussen al die uitvaartondernemers te kiezen voor iemand waar ze een goede klik mee hebben. Vroeger was het behoorlijk lastig om een goede keuze te kunnen maken, maar tegenwoordig kunnen families heel snel en eenvoudig online uitvaartondernemers uit Amstelveen met elkaar vergelijken. Verderop in dit artikel kunt u daar meer over lezen.

Welke factoren spelen eigenlijk mee bij het bepalen van welke uitvaartondernemer het beste bij een familie past. Er zijn diverse factoren op te noemen, bijvoorbeeld de vraag of de overledene een uitvaartverzekering heeft. Ook kan het beschikbare budget een rol spelen of weten familieleden uit eerdere ervaringen welke uitvaartondernemer goed werk levert.

Uitvaartverzekering

Als een overledene een uitvaartverzekering heeft dan zijn (soms een deel van) de kosten van de uitvaart gedekt. In grote lijnen zijn er twee soorten uitvaartverzekeringen, een naturaverzekering en een kapitaalverzekering.

Als een overledene een kapitaalverzekering heeft dan zal de verzekeraar (maximaal) het overeengekomen bedrag uit de polis uitkeren. Dit geld moet worden besteed aan de uitvaart. De familie is helemaal vrij in de keuze van de uitvaartondernemer.

In het geval van een verzekering in natura wil uitvaartverzekeraar de uitvaart doorgaans het liefst zelf verzorgen. Deze verzekeraars beschikken zelf over alle benodigde faciliteiten om een uitvaart te kunnen verzorgen in Amstelveen. Wanneer de familie toch wil dat de uitvaart door een andere uitvaartondernemer zal de uitvaartverzekeraar mogelijk een lager bedrag uitkeren dan de waarde van de uitvaart die staat beschreven in de polis. Het is daarom aan te raden om eerst te bellen met de verzekeraar om te vragen welk bedrag er uitgekeerd zal worden. Dit bedrag kan dan eventueel worden voorgelegd aan de uitvaartondernemer waar de familie mee wil werken.

Kijk voor meer informatie over uitvaartverzekeringen op www.uitvaartverzekering.com.

Uitvaartondernemers vergelijken

Nabestaanden vinden het vaak lastig om uitvaartondernemers offline met elkaar te vergelijken. Daar is ook wel wat voor te zeggen want in de praktijk zou dat betekenen dat families na een overlijden aan meerdere uitvaartondernemers moeten vragen of ze langs willen komen voor een gesprek. De familie moet dan met al die uitvaartondernemers om tafel en daarna bepalen welke de beste is. Het mag voor zich spreken dat dit geen methode is die veel mensen aanspreekt en al helemaal niet op het moment dat ze een dierbare hebben verloren.

Online is het wel eenvoudig om verschillende uitvaartondernemers uit Amstelveen met elkaar te vergelijken. Op www.uitvaartmarkt.nl kan een wensenlijst worden ingevuld. Aan de hand van die wensenlijst ontvangt de aanvrager binnen enkele uren offertes van verschillende uitvaartondernemers uit Amstelveen. De aanvrager krijgt op die manier direct inzicht in de kosten en dat kan soms vele honderden euro’s verschil maken.

Uitvaartmarkt.nl maakt het niet alleen mogelijk om te vergelijken op prijs, maar juist ook op kwaliteit en persoonlijkheid. Zo sturen sommige uitvaartondernemers bijvoorbeeld een bedrijfsfilm mee waarin ze zichzelf presenteren. Op die manier ziet de aanvrager direct of de uitvaartverzorger iemand is die bij hen past. Daarmee voorkomt men dat men ze een uitvaartondernemer over de vloer krijgen waar zich eigenlijk helemaal niet goed bij voelen. Mensen vinden het vaak heel moeilijk om in dat geval toch nog te kiezen voor een andere uitvaartverzorger.

Soms denken mensen dat ze na een overlijden zo snel mogelijk een uitvaartondernemer moeten bellen. Maar dat is absoluut niet het geval, men kan rustig de tijd nemen om eerst samen met de familie alleen te zijn. Daarna kan men in alle rust kijken welke uitvaartondernemer het beste bij hen past. Het vergelijken van uitvaartondernemers uit Amstelveen op Uitvaartmarkt.nl is helemaal gratis voor zowel de aanvrager als de uitvaartondernemers.

Naast Uitvaartmarkt.nl biedt ook de site Uitvaartoffertes.nl de mogelijkheid de tarieven van Amstelveense uitvaartondernemers te vergelijken. UitvaartOffertes.nl is wat eenvoudiger van opzet en focust puur op prijsverschillen. En die prijsverschillen zijn er want de tarieven van Amstelveense uitvaartondernemers lopen enorm uit een! Het is daarom altijd goed om even een 'prijs check' te doen, het kan u veel geld besparen.

Ben je verplicht om uitvaartondernemer in te schakelen?

De Wet op de lijkbezorging schrijft niet voor dat nabestaanden verplicht zijn om gebruik te maken van de diensten van een uitvaartondernemer. Als een familie de uitvaart helemaal zelf wil regelen dan mag dat. Ze moeten zich dan overigens wel houden aan de bepalingen die zijn vastgelegd in de Wet op de lijkbezorging. Zo is bijvoorbeeld precies vastgelegd binnen hoeveel dagen een overledene uiterlijk moet worden begraven of gecremeerd (tenzij de overledene zijn of haar lichaam ter beschikking heeft gesteld aan de wetenschap). De begrafenis of crematie mag niet binnen 36 uur na overlijden plaatsvinden, maar moet uiterlijk plaatsvinden op de zesde werkdag na de dag van overlijden. Weekeinden en feestdagen tellen niet mee als werkdagen. Op Uitvaart.nl is een tool te vinden waarmee men precies kan zien wanneer iemand begraven of gecremeerd moet worden.

De vraag is echter of het verstandig is om een uitvaart helemaal zelf te regelen. De meeste mensen die een uitvaart moeten regelen doen het voor het eerst en weten niet wat er allemaal op ze af zal komen. Er moet namelijk heel veel worden geregeld in een korte tijd. De formaliteiten (zoals bijvoorbeeld het verlof tot begraving of crematie) moeten op tijd rond zijn. Er moeten afspraken worden gemaakt met de begraafplaats of het crematorium. Ook moet er een kist of opbaarplank worden besteld of gemaakt. Er moet worden nagedacht over de rouwkaarten, de opbaring, invulling van de plechtigheid, het vervoer, de laatste verzorging en het aankleden van de overledene.

Families die zelf graag veel willen doen er verstandig aan om wel gebruik te maken van een uitvaartondernemer. De uitvaartverzorger houdt het overzicht en kan de familie ondersteunen waar ze dat willen. Zo kan een familie die de overledene bij leven ook nooit zonder kleren heeft gezien er misschien beter voor kiezen om (een deel van) de verzorging te laten doen door de uitvaartverzorger. Het is heel goed mogelijk om met de uitvaartondernemer afspraken te maken over het verdelen van de taken. Zo kunnen de nabestaanden die dingen doen die ze graag willen doen en wordt al het andere geregeld door de uitvaartondernemer.