Alles over een uitvaart in Amstelveen

Aangifte van overlijden Amstelveen

Als iemand is overleden dan moet er aangifte van overlijden worden gedaan bij afdeling Burgerzaken van de gemeente Amstelveen. De gemeente zal dan een verlof tot begraving of crematie afgeven. Zonder dit verlof kan de overledene niet worden gecremeerd of begraven.

Men kan alleen aangifte doen als men de beschikking heeft over een verklaring van overlijden. Deze moet worden opgesteld door een arts, meestal is dat de huisarts of behandelend arts in het ziekenhuis. De gemeente zal het overlijden verwerken in de basisadministratie.

De aangifte van overlijden kan worden gedaan door een nabestaanden, maar meestal wordt dit verzorgd door de uitvaartondernemer. De aangifte van overlijden moet binnen vijf werkdagen na de dag van overlijden zijn gedaan bij de gemeente Amstelveen.

Contactgegevens gemeente Amstelveen

Laan Nieuwer-Amstel 1
1182 JR Amstelveen
Telefoonnummer 020 - 540 49 11

Openingstijden Balie Burgerlijke Stand
Werkdagen van 8.30 uur tot 15.30 uur (op donderdag tot 19.30 uur en op vrijdag tot 12.30 uur)

Kijk voor meer informatie over de aangifte van overlijden op de
website van de gemeente Amstelveen.