Alles over een uitvaart in Amstelveen

As verstrooien

Nabestaanden kunnen er voor kiezen om de as van hun overleden dierbare te verstrooien. Dit kan op verschillende manieren.

As verstooien op zee

De as van een overledene kan worden verstrooid op zee. Er zijn verschillende bedrijven die asverstrooiing op zee aanbieden. Dat kan gebeuren vanaf een boot, maar het is ook mogelijk om de as over zee te verstrooien vanuit een vliegtuig.

In de onderstaande film is te zien hoe as kan worden verstrooid op zee.

As verstrooien in Amstelveen

Nabestaanden kunnen er ook voor kiezen om de as van hun dierbare dichtbij huis te verstrooien. Voorwaarde is wel dat men de as verstrooid met toestemming van de eigenaar van de grond. Dat houdt in dat de as zonder toestemming van derden mag worden verstrooid in de eigen achtertuin. Maar als men de as wil verstrooien in de tuin van de buurman dan moet de buurman daar eerst toestemming voor geven.

Als mensen de as willen verstrooien op een plekje in Amstelveen dan zal het doorgaans gaan om grond die eigendom is van de gemeente Amstelveen. De gemeente heeft regels opgesteld voor het verstrooien van as in de gemeente Amstelveen. Deze regels staan in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). De gemeente maakt daarin duidelijk de as niet mag worden verstrooid op verharde gronden (wegen, pleinen etc.).

APV verstrooien as Amstelveen

Artikel 3.12
Asverstrooiing
In het oude Besluit op de lijkbezorging stond de mogelijkheid om as te verstrooien op een permanent daartoe bestemd terrein. Dit werd door de houder van onder andere een begraafplaats of crematorium aangewezen nadat hij daarvoor een vergunning had gekregen van burgemeester en wethouders. Het terrein was bedoeld voor meerdere verstrooiingen gedurende langere tijd. In de gewijzigde Wet op de lijkbezorging blijft de mogelijkheid van het permanente terrein (in iets andere bewoordingen) opgenomen als een algemene vorm van asbestemming waarbij het nabestaanden niet zozeer gaat om de plaats waar verstrooid wordt als wel om het gegeven dat er verstrooid wordt. Verstrooiingen die plaatsvinden door of op last van de houder van een crematorium of bewaarplaats van asbussen kunnen alleen plaatsvinden op het terrein dat daartoe permanent is bestemd (uiteraard blijft ook de mogelijkheid bestaan dat de as op open zee verstrooid wordt). Zie verder voor een uitgebreide toelichting Lbr. 97/232 omtrent het verstrooien van crematies.

Asverstrooiing is om uiteenlopende redenen niet op alle plaatsen even wenselijk. Dit geldt zeker voor plaatsen waar de as niet of nauwelijks in de bodem kan worden opgenomen en door de wind kan gaan dwarrelen. Dit speelt met name een rol op stoepen, straten, pleinen en dergelijke. Daarom is er een verbod opgenomen voor het verstrooien van as op de verharde delen van de weg. Gezien de mogelijke overlast die asverstrooiing op straten en dergelijke op kan leveren voor derden en de kans op het snelle verwaaien van de as, is het overigens niet waarschijnlijk dat nabestaanden de verharde delen van de weg zullen uitkiezen als plaats om de as te verstrooien. Het verbod zal dus naar verwachting geen wezenlijke beperking opleveren voor nabestaanden. Als burgemeester en wethouders een vergunning hebben verleend voor een permanent voor asverstrooiing bestemd terrein, dan zal dat terrein vrijwel altijd op een begraafplaats of bij het crematorium liggen. Doorgaans is voor gemeentelijke begraafplaatsen en crematoria rond de mogelijkheden voor asverstrooiing het een en ander geregeld in beheersverordeningen. De regelingen daarin maken deel uit van het algehele beleid rond de begraafplaats. Het openstellen van de begraafplaats en het crematoriumterrein voor incidentele verstrooiing zou daarin verstorend kunnen werken.

De begraafplaats en het crematoriumterrein zijn expliciete voorbeelden van terreinen waar het vanuit een oogpunt van beheer bezwaarlijk kan zijn om incidenteel as te verstrooien. Zo zijn er wellicht meer. Onder 'volgende plaatsen' kan de gemeente, uiteraard gemotiveerd, plaatsen invullen waarvan zij zegt dat het niet wenselijk is dat daar as wordt verstrooid, hieronder begrepen het openbare water of delen daarvan. Het is mogelijk dat het op bepaalde terreinen (vanwege daar te houden evenementen bijvoorbeeld) slechts tijdelijk onwenselijk is om as te verstrooien. Daarom is een mogelijkheid opgenomen voor burgemeester en wethouders om in die gevallen een terrein tijdelijk, in verband met die bijzondere omstandigheden, te onttrekken aan de mogelijkheid om er as op te verstrooien.

As verstrooien op Zorgvlied

Begraafplaats Zorgvlied biedt veel verschillende mogelijkheden aan om de as te verstrooien op deze bekende begraafplaats. Het voordeel van verstrooien op Zorgvlied is dat nabestaanden een plek houden waar ze naar terug te komen om hun dierbare te gedenken.

Hieronder een aantal mogelijkheden die Zorgvlied biedt voor het verstrooien van as:

  • Verstrooien in Vadermonument (speciaal voor overleden vaders en opa’s)
  • Verstrooien in Moedermonument (speciaal voor overleden moeders en oma’s)
  • Verstrooien in Bosmonument
  • Verstrooien in Watermonument
  • Verstrooien in ’t Lalibellum
  • Verstrooien in Sterretjesveld
  • Verstrooien op eigen graf
.
Kijk voor alle verstrooiings mogelijkheden op Zorgvlied op de website van de gemeente Amstelveen of bel op werkdagen tijdens kantooruren met nummer 020 - 540 49 27.

Verstrooien bij crematorium

Vrijwel elk crematorium biedt mogelijkheden om de as van overledenen te verstrooien op een speciaal verstrooiveld. De as kan worden verstrooid door de familie zelf, maar als de familie wil kan dit ook worden gedaan door een medewerker van het crematorium (al dan niet in het bijzijn van de familie).

Wat de mogelijkheden zijn verschilt per crematorium. Elk crematorium zal een bijdrage vragen voor het verstrooien van de as op hun terrein. Kijk op de website van het crematorium naar keuze naar de mogelijkheden of bel voor meer informatie en tarieven.

Zorgvlied
Amsteldijk 273
1079 LL Amsterdam
T 020 - 540 49 27
www.zorgvliedonline.nl

De Nieuwe Ooster
Kruislaan 126
1097 GA Amsterdam
Bezoekadres kantoor: Rozenburglaan 5
Tel 020 – 60 80 608
www.denieuweooster.nl

Westgaarde
Ookmeerweg 273-275
1067 SP Amsterdam
Telefoon: (020) 410 66 66
Fax: (020) 410 66 41
www.westgaarde.nl

De Nieuwe Noorder
De Nieuwe Noorder
Buikslotermeerdijk 83
1025 WH Amsterdam
T 020 – 636 03 90
F 020 – 636 34 21
www.denieuwenoorder.nl

Crematorium Uithoorn
Noordammerweg 40
1424 NX Uithoorn
0297-563455